Skip to main content
TR EN

Course Catalog

MATH 546 Değişmeli Cebir-1 3 SU Kredi
M. F. Atiyah ve I. G. Macdonald'ın “Değişmeli cebire giriş” başlıklı kitabına dayanan değişmeli cebire giriş dersidir. Bu ders aşağıdaki konuları kapsamayı amaçlamaktadır. 1. Halkalar ve idealler 2. Kesirlerin Halkaları ve Modülleri 3. Birincil ayrışma 4. İntegral Bağımlılık ve değerlemeler 5. Noether Normalleşmesi 6. Zincir koşulları 7. Noetherian ve Artinian halkalar 8. Nullstellensatz ve bir halkanın spektrumu 9. Bir halkanın spektrumu üzerindeki Zariski topolojisi 10. Dereceli halkalar ve modüller 11. Boyut teorisi
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Değişmeli Cebir-1 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :