Skip to main content
TR EN

Course Catalog

MATH 541 Cebirsel Geometriye Giriş 3 SU Kredi
Cebirsel varyeteler, afin ve projektif varyeteler, varyetelerin boyutları, tekil noktalar, bölenler, diferansiyaller, kesişimler. Kohomoloji, eğriler ve yüzeyler kompleks sayılar üzerinde varyeteler.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2018-2019 Cebirsel Geometriye Giriş 3
Bahar 2015-2016 Cebirsel Geometriye Giriş 3
Güz 2013-2014 Cebirsel Geometriye Giriş 3
Bahar 2008-2009 Cebirsel Geometriye Giriş 3
Bahar 2002-2003 Cebirsel Geometriye Giriş 3
Güz 2002-2003 Cebirsel Geometriye Giriş 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :