Skip to main content
TR EN

Course Catalog

MATH 527 Sonlu Geometri 3 SU Kredi
Ovaller ve ovoidler, ark, kep, bloklama kümeleri, lineer kümeler, öteleme düzlemleri, yarı cisimler, genelleştirilmiş poligonlar, kodlama teorisi ve şifrelemeye uygulamalar.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Sonlu Geometri 3
Onkosul: (MATH 511 - Doktora - En Az D
veya MATH 511 - Yüksek Lisans - En AzD)
ve (MATH 526 - Doktora - En AzD
veya MATH 526 - Yüksek Lisans - En AzD)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :