Skip to main content
TR EN

Course Catalog

MATH 525 Kompakt Riemann Yüzeyleri 3 SU Kredi
Şu konular işlenecektir: kavramlara giriş, kohomoloji grupları, Dolbeault lemma, sonluluk teoremi, sağın kohomoloji dizileri, Riemann-Roch teoremi, Serre eşleklik teoremi, temel kısımlarıyla verilen fonksiyonlar ve formlar, Abel teoremi, Jacobi teoremi.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2013-2014 Kompakt Riemann Yüzeyleri 3
Onkosul: MATH 505 - Doktora - En Az D
veya MATH 505 - Yüksek Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :