Skip to main content
TR EN

Course Catalog

MATH 523 Riemann Yüzeyleri 3 SU Kredi
Riemann yüzeyleri, örtüler, homotopi, temel grup, evrensel örtü, demetler, cebirsel fonksiyonlar, diferansiyel formlar, kohomoloji, Dolbeaut ve de Rham teoremleri, Riemann-Roch teoremi.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Riemann Yüzeyleri 3
Bahar 2014-2015 Riemann Yüzeyleri 3
Güz 2013-2014 Riemann Yüzeyleri 3
Güz 2011-2012 Riemann Yüzeyleri 3
Bahar 2009-2010 Riemann Yüzeyleri 3
Onkosul: MATH 505 - Yüksek Lisans - En Az D
veya MATH 505 - Doktora - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :