Skip to main content
TR EN

Course Catalog

MATH 522 Kısmi Diferansiyel Denklemler 3 SU Kredi
Birinci mertebe lineer ve kuazilineer denklemler, temel kavramlar. Cauchy Kowalevski teoremi. Sınıflandırma. Sınır değer/başlangıç değer problemleri. İyi vaz edilmiş problem kavramı. Temel teknikler ile hiperbolik, eliptik ve parabolik denklemler için varlık teklik teoremleri.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Kısmi Diferansiyel Denklemler 3
Bahar 2012-2013 Kısmi Diferansiyel Denklemler 3
Bahar 2010-2011 Kısmi Diferansiyel Denklemler 3
Bahar 2008-2009 Kısmi Diferansiyel Denklemler 3
Güz 2005-2006 Kısmi Diferansiyel Denklemler 3
Güz 2000-2001 Kısmi Diferansiyel Denklemler 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :