Skip to main content
TR EN

Course Catalog

MATH 515 Sonlu Cisimler ve Uygulamaları II 3 SU Kredi
Normal bazlar, normal baza göre ifade edilen cisimlere aritmetik. Normal bazın kompleksitisesi. Dual ve öz-dual bazlar. Karakterler ve Gauss toplamları. Ayrık logaritma problemi. Sonlu cisimler üzerinde eliptik eğriler.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2001-2002 Sonlu Cisimler ve Uygulamaları II 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :