Skip to main content
TR EN

Course Catalog

MATH 509 Hardy Uzayları ve Operatör Kuramı 3 SU Kredi
Hardy uzayları, Hp uzayları, Hp fonksiyonların ayrışımı, Banach uzayları, Müntz-Szasz teoremi, tekil içsel fonksiyonlar, dışsal fonksiyonlar, bileşke operatörleri ve bunların spektraları, Toeplitz operatörleri ve bunların spektraları.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2010-2011 Hardy Uzayları ve Operatör Kuramı 3
Güz 2008-2009 Hardy Uzayları ve Operatör Kuramı 3
Onkosul: MATH 505 - Doktora - En Az D
veya MATH 505 - Yüksek Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :