Skip to main content
TR EN

Course Catalog

MATH 508 Kompleks Dinamiğe Giriş 3 SU Kredi
Riemann yüzeylerine giriş. Evrensel kaplama ve ve Poincare metriği. Normal aileler. Yinelenen holomorfik fonksiyonlar. Fatou ve Julia kümeleri. Riemann yüzeyleri, hiperbolik yüzeyler ve Euclid yüzeylerinde dinamik. Yerel sabit nokta kuramı. Periyodik noktalar. Çeken ve iten döngüler. Polinom dinamiği. Mandelbrot kümeleri ve fraktaller.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2007-2008 Kompleks Dinamiğe Giriş 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :