Skip to main content
TR EN

Course Catalog

MAT 68004 MAT'da Özel Konular: Polimer Matris Kompozitler 3 SU Kredi
Polimer Matris Kompozitler dersi, malzeme ve imalat mühendisliği programlarındaki lisans ve lisansüstü öğrencilerini polimer matris kompozitler hakkında bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Ders kapsamında en yaygın kompozit türü olan polimer matris kompozitlerde yapı-özellik-uygulama ilişkisini daha iyi anlamak için polimer matrisli kompozitleri oluşturan polimer matris ve lifler, polimer matris-lif ara yüzü ve liflerin matris içindeki dağılımı incelenecektir. Polimer matrisini oluşturan farklı tipteki polimerlerin hazırlama, işleme ve karakterizasyon (spektroskopik, reolojik, termal ve mekanik) yöntemleri detaylı bir şekilde anlatılacaktır. Polimer matris kompozitlerin hazırlanmasında kullanılan çeşitli yöntemler farklı polimer matris türleri dikkate alınarak açıklanacaktır. Elde edilen polimer matris kompozitlerin termal ve mekanik özelliklerinin karakterizasyonunda kullanılacak yöntemler hakkında bilgi verilecektir. Son olarak polimer matris kompozitlerin uygulama alanları ve malzemelerin seçim kriteleri tartışılacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2023-2024 MAT'da Özel Konular: Polimer Matris Kompozitler 3
Güz 2022-2023 MAT'da Özel Konular: Polimer Matris Kompozitler 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :