Skip to main content
TR EN

Course Catalog

MAT 68003 MAT’da Özel Konular: Hasar Analizi 3 SU Kredi
Bu ders, mühendislik bileşenlerinin arıza analizi yöntemlerinin ve araçlarının temel kavramlarını tanıtmaktadır. Konular, makroskobik ve mikroskobik gözlem yoluyla kırık bileşenlerin analizini, hasar analizinde kullanılan yaygın deneysel yöntemlerin gözden geçirilmesini, kompozit, metalik, seramik ve polimerik malzemelerin hasar mekanizmalarının spesifik tanımını içerir. Dersler boyunca öğrencilerin bu konuları ve endüstriyel uygulamalarda nasıl uygulandıklarını da anlamalarına yardımcı olunacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2023-2024 MAT’da Özel Konular: Hasar Analizi 3
Yaz 2021-2022 MAT’da Özel Konular: Hasar Analizi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :