Skip to main content
TR EN

Course Catalog

MAT 671 İleri Elektron Mikroskopi Teknikleri II: Analitik Elektron Mikroskopisi 4 SU Kredi
Nitel ve nicel Elektron Enerjisi Kaybı Spektrokopisi tekniği gibi, nitel ve nicel Enerji Dağılımlı X-Işını Spektrokopisi tekniği de analitik geçirgenli elektron mikroskopisi aracı olarak ele alınacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2022-2023 İleri Elektron Mikroskopi Teknikleri II: Analitik Elektron Mikroskopisi 4
Bahar 2014-2015 İleri Elektron Mikroskopi Teknikleri II: Analitik Elektron Mikroskopisi 4
Bahar 2010-2011 İleri Elektron Mikroskopi Teknikleri II: Analitik Elektron Mikroskopisi 3
Onkosul: MAT 571 - Yüksek Lisans - En Az D
veya MAT 571 - Doktora - En AzD
Yankosul: MAT 671L
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :