Skip to main content
TR EN

Course Catalog

MAT 58000 Yapışma Bilimi Ve Mühendisliği 3 SU Kredi
Bu ders yapışma teorilerini, yapıştırıcıların kimyasal ve fiziksel konseptlerini, yapışma biliminde yüzey kimyasının prensiplerini, ve yapıştırıcılar veya yapıştırıcı ile birleştirilmiş yapılar için karakterizasyon yöntemlerini kapsamaktadır. Yapıştırılacak yüzeylerin analizi ve modifikasyonu yapışma teorileri ışığı altında doğru yapıştırıcı seçimi veya tasarımında ilk kritik adımlardır. Kimyasal ve fiziksel konseptler yapıştırıcıların eriyik ve katı faz değişimlerini, termal ve mekanik özelliklerini, ve kristalizasyon, viskoelastik, reolojik ve fiziksel yaşlanma davranışlarını anlamada önemli bir rol oynamaktadır. Yapıştırıcıların veya yapıştırıcı ile birleştirilmiş yapıların termal ve fiziksel karakterizasyonlarına ise farklı yapıştırıcıların uygulama performansının detaylı olarak anlaşılması için ihtiyaç duyulmaktadır. Ders boyunca öğrenciler (i) farklı yüzeyler için yapışma fenomenlerinin anlaşılması ve yapıştırıcı tasarımı, (ii) yapıştırıcıların veya yapıştırıcı ile birleştirilmiş yapıların termal ve mekanik davranışlarının belirlenmesi ve farklı uygulamalar için yapı-özellik ilişkisi kurabilme konularında bilgi edineceklerdir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2019-2020 Yapışma Bilimi Ve Mühendisliği 3
Bahar 2018-2019 Yapışma Bilimi Ve Mühendisliği 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :