Skip to main content
TR EN

Course Catalog

MAT 526 İki Boyutlu Malzemeler ve Uygulamaları 3 SU Kredi
Bu dersi alan öğrencilerin, düşük boyutlu malzemelerde meydana gelen beklenmedik fakat evrensel olan fiziksel olayları ve bu olayların iki boyutlu malzemelere ve onların çok bileşikli yapılarına olan etkilerini öğrenmeleri hedeflenmektedir. Ders, iki boyutlu malzemelerin makroskobik davranışlarını anlamak için gerekli olan temel fizik&kimya bilgisini verdikten sonra grafenden başlayarak geniş bir iki boyutlu malzeme yelpazesini kapsayacaktır. Derste ayrıca, iki boyutlu malzemelerin enerji depolama, enerji üretimi, karbon gazı yakalama ve su filtreleme gibi önemli uygulamları tartışılacak, nano boyutlu malzemelerde gözlemlenebilen kuantum etkiler, süper iletkenlik, süper kayganlık ve nano sığa gibi özellikler incelenecektir. Araştırma odaklı olan bu derste başarılı ve istekli olan öğrencilerin dönem sonunda özgün araştırma makalesi hazırlayabilecek potansiyele gelmeleri hedeflenmektedir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2024-2025 İki Boyutlu Malzemeler ve Uygulamaları 3
Bahar 2023-2024 İki Boyutlu Malzemeler ve Uygulamaları 3
Bahar 2022-2023 İki Boyutlu Malzemeler ve Uygulamaları 3
Onkosul: MAT 509 - Doktora - En Az D
veya MAT 509 - Yüksek Lisans - En AzD
veya PHYS 555 - Doktora - En AzD
veya PHYS 555 - Yüksek Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :