Skip to main content
TR EN

Course Catalog

MAT 525 İleri Malzeme Karakterizasyonu 4 SU Kredi
Teorik bilgiler ve laboratuar çalışmasından oluşan bu ders Malzeme Karakterizasyonunu detaylandırarak daha geniş bir çerçevede tamamlar. İçerdiği konular: dinamik ışık saçılım spektroskopisi, atomik kuvvet mikroskopisi, elektron spin rezonans spektroskopisi; katı hal nükleer manyatik rezonans spektroskopisi; Mössbauer spektroskopisi, dielektrik spektroskopisi ve impedance spektroskopisi. Uygulamalı hesaplama teknikleri yardımıyla öğrenciler laboratuarda enerji fonksiyonlarını yazarak spektraları nasıl simüle edeceklerini öğrenip spektral analiz yapabileceklerdir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2023-2024 İleri Malzeme Karakterizasyonu 4
Bahar 2022-2023 İleri Malzeme Karakterizasyonu 4
Bahar 2021-2022 İleri Malzeme Karakterizasyonu 4
Bahar 2020-2021 İleri Malzeme Karakterizasyonu 4
Güz 2011-2012 İleri Malzeme Karakterizasyonu 4
Onkosul: __
Yankosul:
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :