Skip to main content
TR EN

Course Catalog

MAT 514 Polimer Fiziğin İlke ve Uygulamaları 3 SU Kredi
Polimer moleküllerinin istatistik mekaniği. Dönme izomerleri yöntemi ile ve matris carpımları ile polimer zincirlerinin boyutlarının hesaplanması. Kauçuk elastisitesinin moleküler teorisi. Polimer çözeltilerinin istatistik mekanik kuramı ile açıklanması ve incelenmesi. Polimer sistemlerinde faz dönüşümleri, jellerin şişmesi. Seyreltik çözeltilerde ve yoğun halde polimer zincirlerinin dinamik mekanizmaları.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2023-2024 Polimer Fiziğin İlke ve Uygulamaları 3
Güz 2021-2022 Polimer Fiziğin İlke ve Uygulamaları 3
Güz 2020-2021 Polimer Fiziğin İlke ve Uygulamaları 3
Güz 2019-2020 Polimer Fiziğin İlke ve Uygulamaları 3
Güz 2017-2018 Polimer Fiziğin İlke ve Uygulamaları 3
Güz 2016-2017 Polimer Fiziğin İlke ve Uygulamaları 3
Güz 2015-2016 Polimer Fiziğin İlke ve Uygulamaları 3
Bahar 2011-2012 Polimer Fiziğin İlke ve Uygulamaları 3
Bahar 2009-2010 Polimer Fiziğin İlke ve Uygulamaları 3
Bahar 2000-2001 Polimer Fiziğin İlke ve Uygulamaları 3
Onkosul: __
Yankosul:
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :