Skip to main content
TR EN

Course Catalog

MAT 511 Polimer Kimya ve Fiziği 4 SU Kredi
Polimer kimyası ve fiziği hakkında temel bilgiler işlenecektir. Polimerizasyon reaksiyonları, kinetiği ve termodinamiği incelenecek, termodinamik ve kinetik parametreler yardımı ile farklı yapılardaki polimerlerin sentezi ve proses koşulları belirlenecektir. Reaksiyon hızı, molekül ağırlığı, yapısal farklılıkları ve mekanik özellikleri kontrol altında tutabilmek için gerekli olan temel reaksiyon parametreleri irdelenecektir. Polimer fiziği konuları ise; bir tek polimer zincirinin seyreltik polimer çözeltisinde ve katı haldeki molekül yapısı incelenecektir. Polimer karışımlarının (fiziksel ve kimyasl) ve jellerin fiziksel özellikleri araştırılacak. Polimerlerin camsı geçiş sıcaklıkları, kristal yapıları ve bunların fiziksel özelliklere olan etkileri anlatılacaktır. Polimer fiziği ve kimyası konularında pratik uygulamalar laboratuvar ve bilgisayar deneyleri ile öğrencilere aktarılacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2024-2025 Polimer Kimya ve Fiziği 4
Güz 2023-2024 Polimer Kimya ve Fiziği 4
Güz 2022-2023 Polimer Kimya ve Fiziği 4
Güz 2021-2022 Polimer Kimya ve Fiziği 4
Güz 2020-2021 Polimer Kimya ve Fiziği 4
Güz 2019-2020 Polimer Kimya ve Fiziği 4
Güz 2018-2019 Polimer Kimya ve Fiziği 4
Güz 2017-2018 Polimer Kimya ve Fiziği 4
Güz 2016-2017 Polimer Kimya ve Fiziği 4
Bahar 2015-2016 Polimer Kimya ve Fiziği 4
Güz 2013-2014 Polimer Kimya ve Fiziği 4
Güz 2012-2013 Polimer Kimya ve Fiziği 4
Güz 2010-2011 Polimer Kimya ve Fiziği 4
Güz 2009-2010 Polimer Kimya ve Fiziği 4
Güz 2008-2009 Polimer Kimya ve Fiziği 4
Güz 2007-2008 Polimer Kimya ve Fiziği 4
Güz 2006-2007 Polimer Kimya ve Fiziği 4
Güz 2005-2006 Polimer Kimya ve Fiziği 4
Güz 2004-2005 Polimer Kimya ve Fiziği 4
Güz 2002-2003 Polimer Kimya ve Fiziği 4
Güz 2001-2002 Polimer Kimya ve Fiziği 4
Onkosul: __
Yankosul: MAT 511L
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :