Skip to main content
TR EN

Course Catalog

MAT 510 Spektroskopik, Difraksiyon ve Saçılma Teknikleri 3 SU Kredi
Spektroskopiye giriş (IR, Raman, NMR, epr, UV, visible, DSC, Mossbauer, mekanik ve dielektrik), difraksiyon metodları (X-ışınları, nötron ve elektron) and saçılma teknikleri (X-ışınları, nötron ve görünür ışık); seçilmiş uygulamalar.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2013-2014 Spektroskopik, Difraksiyon ve Saçılma Teknikleri 3
Güz 2011-2012 Spektroskopik, Difraksiyon ve Saçılma Teknikleri 3
Güz 2010-2011 Spektroskopik, Difraksiyon ve Saçılma Teknikleri 3
Güz 2007-2008 Spektroskopik, Difraksiyon ve Saçılma Teknikleri 3
Güz 2005-2006 Spektroskopik, Difraksiyon ve Saçılma Teknikleri 3
Güz 2004-2005 Spektroskopik, Difraksiyon ve Saçılma Teknikleri 3
Bahar 2002-2003 Spektroskopik, Difraksiyon ve Saçılma Teknikleri 3
Bahar 2001-2002 Spektroskopik, Difraksiyon ve Saçılma Teknikleri 3
Bahar 2000-2001 Spektroskopik, Difraksiyon ve Saçılma Teknikleri 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :