Skip to main content
TR EN

Course Catalog

MAT 507 Viskoelastisite 3 SU Kredi
Katıların ve sıvıların viskoelastik davranışları. Viskoleastisite için basit modeller. Viskoelastik davranışın deneysel olarak gözlenmesi. Doğrusal olmayan viskoelastisite. Ön sınırlı viskoelastisite problemlerinin formülasyonu. Mühendislik polimerlerine uygulama.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2013-2014 Viskoelastisite 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :