Skip to main content
TR EN

Course Catalog

LIT 692 Türkiye Edebiyatına Eleştirel Yaklaşımlar 3 SU Kredi
Bu seminerde Türkiye tarihi ve kültürü üzerinde büyük etkisi olan, çağdaş Türkiye'nin daha iyi anlaşılabilmesini sağlayan edebi eserler incelenir. Seminer malzemeleri, bu tür edebiyat metinleri ile, Türkiye üzerine yapılan (örneğin milliyetçilik, toplumsal cinsiyet, üçüncü dünya metinleri kuramları, üçüncü dünya bağlamında estetik kuramları, kanon ve ulusal kanon oluşturma süreci, azınlık edebiyatları ve hapishaneler ve hapishane edebiyatı gibi) tarihi ve teorik çalışmaların bir bileşiminden oluşur. (Örneğin LIT 394 gibi) Türkiye Edebiyatına Giriş dersleriyle karşılaştırıldığında , LIT 692 daha kısıtlı sayıda eserin daha derinlemesine incelenmesini hedefler. Seminer kapsamında incelenecek yazarlar arasında Ahmet Hamdi Tanpınar, Oğuz Atay, Orhan Pamuk, Adalet Ağaoğlu, Latife Tekin, Elif Şafak, Emine Sevgi Özdamar, Mehmet Uzun ve Mıgırdıç Margosyan sayılabilir. Öğretim dili Türkçedir. Bu kur, Tarih lisansüstü öğrencileri tarafından, önemli ölçüde birincil kaynaklara dayalı, yaklaşık 30 sayfalık ciddi bir araştırma çalışmasının yazılı olarak sunulması özel koşuluyla, bir Tarih araştırma semineri olarak alınabilir. Bu son koşulun yerine getirilmesi kaydıyla, Tarih lisansüstü programlarına özgü 600-kodlu araştırma seminerleri yükümlülüğünün karşılanmasına saydırılabilir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Türkiye Edebiyatına Eleştirel Yaklaşımlar 3
Güz 2017-2018 Türkiye Edebiyatına Eleştirel Yaklaşımlar 3
Bahar 2013-2014 Türkiye Edebiyatına Eleştirel Yaklaşımlar 3
Güz 2011-2012 Türkiye Edebiyatına Eleştirel Yaklaşımlar 3
Bahar 2009-2010 Türkiye Edebiyatına Eleştirel Yaklaşımlar 3
Güz 2006-2007 Türkiye Edebiyatına Eleştirel Yaklaşımlar 3
Bahar 2003-2004 Türkiye Edebiyatına Eleştirel Yaklaşımlar 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :