Skip to main content
TR EN

Course Catalog

LIT 534 Eleştiri Kuramı 3 SU Kredi
Bu ders yirminci yüzyılın ortalarından günümüze dek uzanan modern eleştiri kuramlarının tarihsel bağlamları içinde incelenmesinden oluşmaktadır. Yeni Eleştiri, Yapısalcılık ve Göstergebilim, Yapısalcılık Sonrası Eleştiri, Psikanalitik Eleştiri, Marksist ve Kültürel Eleştiri, Feminist Eleştiri ve Sömürgecilik Sonrası Eleştiri akımları üzerine birincil ve ikincil yöntemleri, varsayımları, ve verimliliklerinin değerlendirilmesinin yanısıra yazın metinlerine uygulanmalarına da yöneliktir. Dersin amacı öğrencilerin yalnızca eleştirel okuma ve kuramsal düşünme yeteneklerini geliştirmek değil, aynı zamanda çağdaş eleştiri kuramlarının kültür araştırmaları açısından taşıdığı önemi ve bu kuramların antropoloji, tarih, psikoloji, hatta hukuk gibi diğer alanları nasıl etkilediğini anlamalarını sağlamaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2017-2018 Eleştiri Kuramı 3
Güz 2014-2015 Eleştiri Kuramı 3
Güz 2012-2013 Eleştiri Kuramı 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :