Skip to main content
TR EN

Course Catalog

LAW 512 Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku 3 SU Kredi
Değişik kültürel ve hukuksal altyapısı olan ülkelerin anayasaları arasındaki benzerlik ve farklılıklar incelenmektedir. Bu anayasal dersi veren öğretim üyesinin seçimine bağlı olarak değişebilmektedir. Derste, farklı anayasal sistemler eleştirel bir şekilde karşılaştırılmakta, özellikle yargılama, bireysel özgürlükler, güçler ayrımı, karar verme süreçlerinin merkezliliği, çoğulculuk ve demokratik ilkelerin korunması gibi konu ve kavramlara odaklanılmaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2020-2021 Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku 3
Bahar 2018-2019 Karşılaştırmalı Anayasa Hukuku 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :