Skip to main content
TR EN

Course Catalog

LAW 511 Uluslararası Hukuk 3 SU Kredi
Bu ders, uluslararası hukukun temel kavramlarının net bir anlatımını vermeyi amaçlamaktadır. Uluslararası hukukun doğasına, siyasi ve tarihsel dayanaklarına odaklanan tartışmalara değindikten sonra; uluslararası hukukun kaynaklarına ve yerel hukukla arasındaki ilişki ele alınacaktır. Buna müteakiben, devletler ve hükümetler, uluslararası hukukun özneleri olarak incelenecektir. Yabancı uyruklu kimselere uygulanan muameleler, yasal yetki hakkı, anlaşmalar, devletlerin halef olması, Denizler Hukuku, hava sahası ve dış uzay gibi daha spesifik konuların yanı sıra; insan hakları, devletlerarası anlaşmazlıkların barışçıl çözümleri, ve savaş hukuku gibi konular bu dersin ana gündemini oluşturacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :