Skip to main content
TR EN

Course Catalog

LAW 504 AB'de İnsan Hakları 3 SU Kredi
Bu ders, AB'nin, üye ülkelerde, birliğe aday ülkelerde ve Birlik'in uluslararası ilişkiye girdiği ülkelerde insan hakları üzerinde olan etkisini incelemektedir. Öncelikle, Avrupa Birliği'nin insan hakları politikası, insan hakları mevzuatı ve ilgili organlarının insan hakları içtihadı incelenmektedir. Ders ikinci olarak, Avrupa'nın dört bir yanından günlük tartışmaların konusunu oluşturan seçme insan hakları sorunlarını inceleme altına almaktadır. Son olarak, Avrupa Birliği'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalardaki insan haklarına dair hükümler, Birlik'e tam üyelik sürecindeki insan hakları koşulları ve Birlik'in gelişmekte olan ülkelerdeki insan haklarının korunması ve geliştirilmesindeki rolü üzerinde durulmaktadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2008-2009 AB'de İnsan Hakları 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :