Skip to main content
TR EN

Course Catalog

IE 606 Büyük Boyutlu Eniyileme 3 SU Kredi
Büyük boyutlu eniyileme problemlerinin yapısal özelliklerini kullanan algoritmaların tasarımı ve sınanması; relaxation; bölümleme; seyrek sistemler; sınırlandırılmış değişkenlerle simpleks algoritması; kesme düzlemi yöntemi; sezgisel yöntemler; uygulamalar için etkin hesaplama yöntemleri.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2023-2024 Büyük Boyutlu Eniyileme 3
Bahar 2018-2019 Büyük Boyutlu Eniyileme 3
Bahar 2015-2016 Büyük Boyutlu Eniyileme 3
Bahar 2004-2005 Büyük Boyutlu Eniyileme 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :