Skip to main content
TR EN

Course Catalog

IE 604 Tamsayılı Programlama 3 SU Kredi
Bu derste, kesikli en iyileme matematiği, problemlerin matematiksel model olarak ifade edilmesi ve bu modellerin çözümü üzerinde durulacaktır. Hesaplama karmaşıklığı kısmında, polinom sürede hesaplama ve zor problem sınıfları üzerinde durulacak, ve optimizasyon ve ayırma arasındaki eşitlik ilişkisi gösterilecektir. Sonrasında, kesikli optimizasyon problemlerinin çözümünde kullanılan temel yaklaşımlar ve çeşitli algoritmalar anlatılacaktır. Dal-ve-sınırla algoritması, geçerli eşitsizlikler teorisi ve günümüz çözücülerinin kullandığı kesen düzlem algoritmalarının temelindeki basit kesikli kümeler üzerinde durulacaktır. Çokyüzlülerin optimizasyon açısından önemli olan yüzeyleri ve belirli bir noktalar kümesinin dışbükey zarf şeklindeki ifadeleri anlatılacaktır. Genişletilmiş formulasyonlar ve ayrıştırmaya olanak sağlayan reformulasyon tekniklerinden bahsedilecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2022-2023 Tamsayılı Programlama 3
Bahar 2020-2021 Tamsayılı Programlama 3
Onkosul: IE 501 - Yüksek Lisans - En Az D
veya IE 501 - Doktora - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :