Skip to main content
TR EN

Course Catalog

IE 602 Stokastik Programlama 3 SU Kredi
Rassal programlama belirsizlik altında karar verme modellemesi için kullanılan temel yaklaşımlardan biridir. Belirsiz problem parametrelerinin rassal değişkenlerle temsil edildiği matematiksel programlama problemleri ile ilgilenir ve belirsizlikleri direk modelleme aşamasında göz önüne alarak deterministik (belirlenimci) eniyilemeyi genişletir. Bu ders kapsamında, ilgili alandaki ana konular ve metotlar geniş ve genel bir şekilde gözden geçirilecektir. Bu ders çeşitli eniyileme modellerini (olasılıksal kısıtları içeren eniyileme, iki aşamalı rassal programlama modelleri, risk ölçütü içeren eniyileme, vs.) ve de bu modellerin matematiksel programlamaya dayalı çözüm yöntemlerini ve pratik problemlere uygulamalarını içermektedir. Rassal programlar sayısal hesaplama açısından zor olduklarından, bu derste üyük boyutlu problemlerin çözülmesinde etkili algoritmik yöntemlere (özellikle, ayrıştırmaya dayalı algoritmalara) özel olarak vurgu yapılacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2016-2017 Stokastik Programlama 3
Onkosul: IE 501 - Doktora - En Az D
veya IE 501 - Yüksek Lisans - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :