Skip to main content
TR EN

Course Catalog

IE 601 Eniyileme Kuramı 3 SU Kredi
Eniyilemede ileri konular; konveks eniyileme ve fonksiyonel analiz; dualite kuramı; iteratif yöntemler ve yakınsama ispatları; doğrusal programlama için iç nokta yaklaşımları; matematiksel programlama için hesaplama karmaşıklığı analizi; doğrusal programlamanın uzantıları.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2021-2022 Eniyileme Kuramı 3
Güz 2019-2020 Eniyileme Kuramı 3
Bahar 2017-2018 Eniyileme Kuramı 3
Onkosul: (IE 501 - Yüksek Lisans - En Az D)
veya (IE 501 - Doktora - En AzD)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :