Skip to main content
TR EN

Course Catalog

IE 58005 Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular: R ile İleri İstatistik 3 SU Kredi
Ders istatistikteki önemli konuları matematiksel bir seviyede işlemeyi amaçlamaktadır. İncelenecek konular arasında örneklem dağılimları ve asimptotik sonuçlar, nokta ve aralık tahminleri, hipotez test etme, ANOVA ve regresyon analizi bulunmaktadır. Konular işlenirken R'daki uygulamaları da görülecektir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2022-2023 Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular: R ile İleri İstatistik 3
Güz 2020-2021 Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular: R ile İleri İstatistik 3
Güz 2019-2020 Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular: R ile İleri İstatistik 3
Güz 2018-2019 Endüstri Mühendisliğinde Özel Konular: R ile İleri İstatistik 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :