Skip to main content
TR EN

Course Catalog

IE 530 Lojistik ve Taşıma Sistemleri Planlaması 3 SU Kredi
Ders, öğrencileri lojistik ve taşıma sistemlerinin tasarım ve planlamasında kullanılan matematiksel modelleme teknikleri, analitik yaklaşımlar ve yöntemler hakkında bilgi edinmelerini amaçlamaktadır. Ele alınacak konular, lojistik ağ tasarımı, tesis yerleşimi ve tahsisi, uzun ve kısa mesafeli taşıma, araç rotalama ve çizelgeleme problemlerinin yanı sıra sürdürülebilir hareketlilikle ilgili konuları içermektedir. Derste, bu problemleri başarılı bir şekilde modellemek, analiz etmek ve çözmek için gerekli olan teori, uygulama yöntemleri ve teknikler tartışılacaktır. Lojistik ve taşıma sistemlerinde karşılaşılan problemleri çözmek için hem kesin hem de yaklaşık yöntemler geliştirilecek ve bilgisayar ortamında algoritmalar uygulanacaktır. Ders, matematiksel programlama altyapısına sahip ve bilgisayar programlama konusunda yetkin lisansüstü öğrenciler için tasarlanmıştır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2022-2023 Lojistik ve Taşıma Sistemleri Planlaması 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :