Skip to main content
TR EN

Course Catalog

IE 524 Sistem Benzetimi 3 SU Kredi
Benzetime değişik yaklaşımlar; üretim ve servis sistemlerinin ayrık olay bazlı benzetim ile modellenmesi ve analizi; girdi analizi; rassal sayılar ve rassal değişken türetimi; çıktı analizi; model tutarlılığı ve sağlama.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2017-2018 Sistem Benzetimi 3
Bahar 2005-2006 Sistem Benzetimi 3
Bahar 2000-2001 Sistem Benzetimi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :