Skip to main content
TR EN

Course Catalog

IE 522 Karar Analizi 3 SU Kredi
Olasılık ve fayda kuramlarının aksiyomatik temelleri; sübjektif ve kuramsal olasılık dağılımlarının belirlenmesi; karar problemlerinin tanımlanmaları ve gösterimleri; Bayes kuramı ve Bayes serimleri; bilginin değeri; fayda kuramı; risk paylaştırma; örnek vaka çalışmaları.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2015-2016 Karar Analizi 3
Bahar 2009-2010 Karar Analizi 3
Bahar 2001-2002 Karar Analizi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :