Skip to main content
TR EN

Course Catalog

HIST 799 Literatür Taraması : Kültürel Tarih 3 SU Kredi
Belirli bir alan veya döneme ilişkini kincil literatürün ileri düzeyde ve sıkı bir şekilde gözden geçirilmesi suretiyle, özellikle doktora öğrencilerinin bir ana ve iki ikincil dalda yeterlik sınavlarına hazırlanmasını amaçlayan onbir dersten biri. Diğer öğrenciler tarafından da, belirli bir alana yönelik yoğun ve güdümlü bir okuma dersi olarak alınabilir. Bu dersi alacak öğrenciler, (a) bilfiil okudukları kitap ve makaleleri içeren komple bir bibliyografya hazırlayıp sunmak; (b) dersin genel kapsamına giren herhangi bir alt-konuda açılabilecek bir lisans Tarih dersi için iyi düşünülmüş bir plan ve okuma listesi hazırlayıp sunmakla yükümlüdürler.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Literatür Taraması : Kültürel Tarih 3
Bahar 2019-2020 Literatür Taraması : Kültürel Tarih 3
Bahar 2018-2019 Literatür Taraması : Kültürel Tarih 3
Güz 2017-2018 Literatür Taraması : Kültürel Tarih 3
Bahar 2014-2015 Literatür Taraması : Kültürel Tarih 3
Güz 2013-2014 Literatür Taraması : Kültürel Tarih 3
Güz 2010-2011 Literatür Taraması : Kültürel Tarih 3
Bahar 2008-2009 Literatür Taraması : Kültürel Tarih 3
Yaz 2007-2008 Literatür Taraması : Kültürel Tarih 3
Bahar 2007-2008 Literatür Taraması : Kültürel Tarih 3
Güz 2007-2008 Literatür Taraması : Kültürel Tarih 3
Bahar 2004-2005 Literatür Taraması : Kültürel Tarih 3
Bahar 2001-2002 Literatür Taraması : Kültürel Tarih 3
Güz 2000-2001 Literatür Taraması : Kültürel Tarih 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :