Skip to main content
TR EN

Course Catalog

HIST 771 Literatür Taraması : Osmanlı Tarihi, 17. ve 18. Yüzyıllar 3 SU Kredi
Belirli bir alan veya döneme ilişkin ikincil literatürün ileri düzeyde ve sıkı bir şekilde gözden geçirilmesi suretiyle, özellikle doktora öğrencilerinin bir ana ve iki ikincil dalda yeterlik sınavlarına hazırlanmasını amaçlayan onbir dersten biri. Diğer öğrenciler tarafından da, belirli bir alana yönelik yoğun ve güdümlü bir okuma dersi olarak alınabilir. Bu dersi alacak öğrenciler, (a) bilfiil okudukları kitap ve makaleleri içeren komple bir bibliyografya hazırlayıp sunmak; (b) dersin genel kapsamına giren herhangi bir alt-konuda açılabilecek bir lisans Tarih dersi için iyi düşünülmüş bir plan ve okuma listesi hazırlayıp sunmakla yükümlüdürler.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2021-2022 Literatür Taraması : Osmanlı Tarihi, 17. ve 18. Yüzyıllar 3
Bahar 2019-2020 Literatür Taraması : Osmanlı Tarihi, 17. ve 18. Yüzyıllar 3
Bahar 2018-2019 Literatür Taraması : Osmanlı Tarihi, 17. ve 18. Yüzyıllar 3
Bahar 2016-2017 Literatür Taraması : Osmanlı Tarihi, 17. ve 18. Yüzyıllar 3
Bahar 2014-2015 Literatür Taraması : Osmanlı Tarihi, 17. ve 18. Yüzyıllar 3
Bahar 2012-2013 Literatür Taraması : Osmanlı Tarihi, 17. ve 18. Yüzyıllar 3
Bahar 2010-2011 Literatür Taraması : Osmanlı Tarihi, 17. ve 18. Yüzyıllar 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :