Skip to main content
TR EN

Course Catalog

HIST 742 Literatür Taraması : 1800'den Günümüze Modern Balkan Tarihi: 3 SU Kredi
Belirli bir alan veya döneme ilişkin ikincil literatürün ileri düzeyde ve sıkı bir şekilde gözden geçirilmesi suretiyle, özellikle doktora öğrencilerinin bir ana ve iki ikincil dalda yeterlik sınavlarına hazırlanmasını amaçlayan onbir dersten biri. Diğer öğrenciler tarafından da, belirli bir alana yönelik yoğun ve güdümlü bir okuma dersi olarak alınabilir. Bu dersi alacak öğrenciler, (a) bilfiil okudukları kitap ve makaleleri içeren komple bir bibliyografya hazırlayıp sunmak; (b) dersin genel kapsamına giren herhangi bir alt-konuda açılabilecek bir lisans Tarih dersi için iyi düşünülmüş bir plan ve okuma listesi hazırlayıp sunmakla yükümlüdürler.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2008-2009 Literatür Taraması : 1800'den Günümüze Modern Balkan Tarihi: 3
Bahar 2007-2008 Literatür Taraması : 1800'den Günümüze Modern Balkan Tarihi: 3
Bahar 2003-2004 Literatür Taraması:1800'den Günümüze Modern Balkan Tarihi: 3
Bahar 2000-2001 Literatür Taraması:1800''den Günümüze Modern Balkan Tarihi 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :