Skip to main content
TR EN

Course Catalog

HIST 715 Literatür Taraması: Devrimler Çağından Günümüze 3 SU Kredi
Belirli bir alan veya döneme ilişkin ikincil literatürün ileri düzeyde ve sıkı bir şekilde gözden geçirilmesi suretiyle, özellikle doktora öğrencilerinin bir ana ve iki ikincil dalda yeterlik sınavlarına hazırlanmasını amaçlayan onbir dersten biri. Diğer öğrenciler tarafından da, belirli bir alana yönelik yoğun ve güdümlü bir okuma dersi olarak alınabilir. Bu dersi alacak öğrenciler, (a) bilfiil okudukları kitap ve makaleleri içeren komple bir bibliyografya hazırlayıp sunmak; (b) dersin genel kapsamına giren herhangi bir alt-konuda açılabilecek bir lisans Tarih dersi için iyi düşünülmüş bir plan ve okuma listesi hazırlayıp sunmakla yükümlüdürler.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2023-2024 Literatür Taraması: Devrimler Çağından Günümüze 3
Bahar 2019-2020 Literatür Taraması: Devrimler Çağından Günümüze 3
Güz 2016-2017 Literatür Taraması: Devrimler Çağından Günümüze 3
Bahar 2012-2013 Literatür Taraması: Devrimler Çağından Günümüze 3
Güz 2012-2013 Literatür Taraması: Devrimler Çağından Günümüze 3
Bahar 2011-2012 Literatür Taraması: Devrimler Çağından Günümüze 3
Bahar 2009-2010 Literatür Taraması: Devrimler Çağından Günümüze 3
Güz 2008-2009 Literatür Taraması: Devrimler Çağından Günümüze 3
Bahar 2004-2005 Literatür Taraması: Devrimler Çağından Günümüze: 3
Bahar 2001-2002 Literatür Taraması: Devrimler Çağından Günümüze: 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :