Skip to main content
TR EN

Course Catalog

HIST 714 Literatür Taraması : Yeniçağ 3 SU Kredi
Belirli bir alan veya döneme ilişkin ikincil literatürün ileri düzeyde ve sıkı bir şekilde gözden geçirilmesi suretiyle, özellikle doktora öğrencilerinin bir ana ve iki ikincil dalda yeterlik sınavlarına hazırlanmasını amaçlayan onbir dersten biri. Diğer öğrenciler tarafından da, belirli bir alana yönelik yoğun ve güdümlü bir okuma dersi olarak alınabilir. Bu dersi alacak öğrenciler, (a) bilfiil okudukları kitap ve makaleleri içeren komple bir bibliyografya hazırlayıp sunmak; (b) dersin genel kapsamına giren herhangi bir alt-konuda açılabilecek bir lisans Tarih dersi için iyi düşünülmüş bir plan ve okuma listesi hazırlayıp sunmakla yükümlüdürler.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2023-2024 Literatür Taraması : Yeniçağ 3
Güz 2017-2018 Literatür Taraması : Yeniçağ 3
Güz 2014-2015 Literatür Taraması : Yeniçağ 3
Bahar 2011-2012 Literatür Taraması : Yeniçağ 3
Bahar 2010-2011 Literatür Taraması : Yeniçağ 3
Güz 2008-2009 Literatür Taraması : Yeniçağ 3
Bahar 2002-2003 Literatür Taraması: Yeniçağ: 3
Bahar 1999-2000 Literatür Taraması: Yeniçağ 4
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :