Skip to main content
TR EN

Course Catalog

HIST 682 16.-18. Yüzyıllarda Osmanlı Kentlerinde Siyaset ve Toplum 3 SU Kredi
Osmanlı kentlerinin incelenmesinde kullanılan başlıca araştırma paradigmalarına giriş. Coğrafyadan, kültürden veya maddi hayattan yola çıkan değişik kent tipolojilerinin; keza, cemaat, sınıf ya da imtiyazlı erkân gibi sıkça kullanılan analiz birimlerinin gözden geçirilmesi. Bazı temalar : formel ve informel siyaset; kamusal mekânlarda yaşamın çeşitli yönleri; düzenlemeler, uyum ve mukavemet, sohbet ve törensellik. Başlıca yükümlülük : önemli ölçüde birincil kaynaklara dayalı, yaklaşık 30 sayfalık ciddi bir araştırma çalışması. Bu koşulla, Tarih lisansüstü programlarına özgü 600 kodlu araştırma seminerleri yükümlülüğünün karşılanmasına saydırılabilir. TLL 501-502 veya eşdeğerleri aracılığıyla Osmanlıcaya yeterli hakimiyet koşulu ve dersin öğretim üyesinin onayıyla alınabilir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2023-2024 16.-18. Yüzyıllarda Osmanlı Kentlerinde Siyaset ve Toplum 3
Güz 2021-2022 16.-18. Yüzyıllarda Osmanlı Kentlerinde Siyaset ve Toplum 3
Güz 2013-2014 16.-18. Yüzyıllarda Osmanlı Kentlerinde Siyaset ve Toplum 3
Bahar 2011-2012 16.-18. Yüzyıllarda Osmanlı Kentlerinde Siyaset ve Toplum 3
Güz 2008-2009 16.-18. Yüzyıllarda Osmanlı Kentlerinde Siyaset ve Toplum 3
Bahar 2006-2007 16.-18.yy.da Osmanlı Kentlerinde Siyaset ve Toplum: 3
Bahar 2005-2006 16.-18.yy.da Osmanlı Kentlerinde Siyaset ve Toplum: 3
Güz 2002-2003 16.-18.yy.da Osmanlı Kentlerinde Siyaset ve Toplum: 3
Bahar 1999-2000 16.-18.yy.da Osmanlı Kentlerinde Siyaset ve Toplum 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :