Skip to main content
TR EN

Course Catalog

HIST 681 Geç Dönem Osmanlı Tarihi semineri (19. yüzyıl) 3 SU Kredi
Lisansüstü öğrencileri, 19. yüzyıl açısından (dersin öğretim üyesinin yıldan yıla değiştirebileceği) önemli ve ağırlıklı bir tema etrafında, dönemin çeşitli birincil kaynaklarının orijinal şekilleriyle tanıştırmayı ve bu tür belgeler üzerinde çalışabilir kılmayı amaçlayan, temel önemde bir Geç Dönem Osmanlı Tarihi semineri. Önkoşul: HIST 581 veya (Tarih Programı tarafından onaylanacak) herhangi bir eşdeğeri; ayrıca, (keza Tarih Programının onaylayacağı) yeterli Osmanlıca elyazısı okuma kapasitesi. Dersin zorunlu çıktısı: yukarıda sözü edilen birincil kaynakları temel alan, yaklaşık 30 sayfa dolayında esaslı bir araştırma ödevi. Bu koşulların yerine getirilmesi halinde, Tarih Yüksek Lisans ve Doktora programlarının seminer yükümlülüğünün karşılanmasına saydırılabilir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Onkosul: HIST 581 - Yüksek Lisans - En Az D
veya HIST 581 - Doktora - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :