Skip to main content
TR EN

Course Catalog

HIST 672 Erken Modern Dönem Osmanlı Tarihi Semineri 3 SU Kredi
Lisansüstü öğrencileri, 17. - 18. yüzyıllar açısından (dersin öğretim üyesinin yıldan yıla değiştirebileceği) önemli ve ağırlıklı bir tema etrafında, dönemin çeşitli birincil kaynaklarının orijinal şekilleriyle tanıştırmayı ve bu tür belgeler üzerinde çalışabilir kılmayı amaçlayan, temel önemde bir Osmanlı Tarihi semineri. Önkoşul: HIST 572 veya (Tarih Programı tarafından onaylanacak) herhangi bir eşdeğeri; ayrıca, (keza Tarih Programının onaylayacağı) yeterli Osmanlıca elyazısı okuma kapasitesi. Dersin zorunlu çıktısı: yukarıda sözü edilen birincil kaynakları temel alan, yaklaşık 30 sayfa dolayında esaslı bir araştırma ödevi. Bu koşulların yerine getirilmesi halinde, Tarih Yüksek Lisans ve Doktora programlarının seminer yükümlülüğünün karşılanmasına saydırılabilir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2022-2023 Erken Modern Dönem Osmanlı Tarihi Semineri 3
Bahar 2018-2019 Erken Modern Dönem Osmanlı Tarihi Semineri 3
Bahar 2016-2017 Osmanlı Tarihi semineri (17. ve 18. yüzyıllar) 3
Onkosul: HIST 572 - Yüksek Lisans - En Az D
veya HIST 572 - Doktora - En AzD
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :