Skip to main content
TR EN

Course Catalog

HIST 610 Osmanlı Tarihçileri ve Vakanüvisleri, 17-18. Yüzyıllar 3 SU Kredi
Osmanlı toplumunda tarihyazıcılığının gösterdiği gelişmeye toplu bakış. Tarihin kapsamı, anlamı, kullanımları. Resmi ve gayri-resmi şehnameler, tarihler, vekayinameler. Osmanlı tarihyazıcılığının modern tarihçilik açısından kullanılış biçimleri. 17. ve 18. yüzyılların (Evliya Çelebi, Silahdar, Naima, Raşid, İzzi, Şemdanizade gibi) belli başlı tarihçilerinden, gerek matbu, gerekse elyazması metinler halinde seçilmiş okumalar.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2022-2023 Osmanlı Tarihçileri ve Vakanüvisleri, 17-18. Yüzyıllar 3
Onkosul: (TLL 501 - Doktora - En Az D
ve TLL 502 - Doktora - En AzD)
veya (TLL 501 - Yüksek Lisans - En AzD
ve TLL 502 - Yüksek Lisans - En AzD)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :