Skip to main content
TR EN

Course Catalog

HIST 609 Osmanlı Tarihi ve Vakanüvisleri 3 SU Kredi
Osmanlı toplumunda tarihyazıcılığının gösterdiği gelişmeye toplu bakış. Tarihin kapsamı, anlamı, kullanımları. Resmi ve gayri-resmi şehnameler, tarihler, vekayinameler. Osmanlı tarihyazıcılığının modern tarihçilik açısından kullanılış biçimleri. 16. ve 17. yüzyılların (Kemal Paşazade, Celalzade, Mustafa Ali, Naima gibi) belli başlı tarihçilerinden, gerek matbu, gerekse elyazması metinler halinde seçilmiş okumalar. Başlıca yükümlülük : önemli ölçüde birincil kaynaklara dayalı, yaklaşık 30 sayfalık ciddi bir araştırma çalışmasının yazılı olarak sunulması, seminerin başlıca yükümlülüğüdür. Bu koşulla, Tarih lisansüstü programlarına özgü 600 -kodlu araştırma seminerleri yükümlülüğünün karşılanmasına saydırılabilir. TLL 501-502 veya eşdeğerleri aracılığıyla Osmanlıcaya yeterli hakimiyet koşulu ve dersin öğretim üyesinin onayıyla alınabilir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2023-2024 Osmanlı Tarihi ve Vakanüvisleri 3
Güz 2021-2022 Osmanlı Tarihi ve Vakanüvisleri 3
Güz 2020-2021 Osmanlı Tarihi ve Vakanüvisleri 3
Güz 2018-2019 Osmanlı Tarihi ve Vakanüvisleri 3
Güz 2017-2018 Osmanlı Tarihi ve Vakanüvisleri 3
Bahar 2015-2016 Osmanlı Tarihi ve Vakanüvisleri 3
Güz 2014-2015 Osmanlı Tarihi ve Vakanüvisleri 3
Güz 2013-2014 Osmanlı Tarihi ve Vakanüvisleri 3
Güz 2012-2013 Osmanlı Tarihi ve Vakanüvisleri 3
Güz 2011-2012 Osmanlı Tarihi ve Vakanüvisleri 3
Güz 2010-2011 Osmanlı Tarihi ve Vakanüvisleri 3
Bahar 2008-2009 Osmanlı Tarihi ve Vakanüvisleri 3
Bahar 2007-2008 Osmanlı Tarihi ve Vakanüvisleri 3
Bahar 2006-2007 Osmanlı Tarihi ve Arşivcileri: 3
Bahar 2005-2006 Osmanlı Tarihi ve Arşivcileri: 3
Güz 2003-2004 Osmanlı Tarihi ve Arşivcileri: 3
Güz 2002-2003 Osmanlı Tarihi ve Arşivcileri: 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :