Skip to main content
TR EN

Course Catalog

HIST 602 Araştırma Dillerinde İleri Düzeyde Okumalar 3 SU Kredi
Osmanlı diyarlarının, Osmanlı Türkçesi dışında kalan (Arapça ve Farsça, ya da Yunanca, Bulgarca ve Sırpça- Hırvatça gibi) belli başlı dilleriyle, değişik tür ve üslûplarda yazılmış tarihî kaynakları üzerinde okuma ve yorum çalışmaları. Hedefler : ek dil eğitimiyle birlikte, daha zengin bir kaynak bilgisine ulaşmak. Önemli not : Bu ders, Sabancı Üniversitesi Tarih Yüksek Lisans ve Doktora programlarına kayıtlı öğrenciler açısından, almakla yükümlü oldukları 600-kodlu araştırma seminerlerine saydırılamaz.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2020-2021 Araştırma Dillerinde İleri Düzeyde Okumalar 3
Güz 2019-2020 Araştırma Dillerinde İleri Düzeyde Okumalar 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :