Skip to main content
TR EN

Course Catalog

HIST 601 Osmanlı Tarih Metinlerinden İleri Düzeyde Okumalar 3 SU Kredi
Farklı dönemlere ilişkin, değişik tür ve üslûplarda kaleme alınmış elyazması Osmanlı kaynakları üzerinde okuma ve yorum çalışmaları. Genişçe bir bürokratik ve entellektüel metinler yelpazesinin, gerek tarihsel bağlamları, gerekse stilistik ve lingüistik özellikleri üzerinde durularak incelenmesi. Hedefler : (orta ve ileri düzeylerde) ek Osmanlı paleografyası eğitimiyle birlikte, daha zengin bir kaynak bilgisine ulaşmak. Önkoşul : TLL 501-502 ve benzerleri. Önemli not : bu ders, Sabancı Üniversitesi Tarih master ve doktora programlarına kayıtlı öğrenciler açısından, almakla yükümlü oldukları 600-kodlu araştırma seminerlerine saydırılamaz.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2015-2016 Osmanlı Tarih Metinlerinden İleri Düzeyde Okumalar 3
Güz 2013-2014 Osmanlı Tarih Metinlerinden İleri Düzeyde Okumalar 3
Bahar 2008-2009 Osmanlı Tarih Metinlerinden İleri Düzeyde Okumalar 3
Bahar 2007-2008 Osmanlı Tarih Metinlerinden İleri Düzeyde Okumalar 3
Bahar 2005-2006 Osman.Tarih Metinlerinden İleri Düzeyde Okumalar: 3
Bahar 2004-2005 Osman.Tarih Metinlerinden İleri Düzeyde Okumalar: 3
Yaz 2002-2003 Osman.Tarih Metinlerinden İleri Düzeyde Okumalar: 3
Bahar 2001-2002 Osman.Tarih Metinlerinden İleri Düzeyde Okumalar: 3
Onkosul: (TLL 501 - Yüksek Lisans - En Az D
ve TLL 502 - Yüksek Lisans - En AzD)
veya (TLL 501 - Doktora - En AzD
ve TLL 502 - Doktora - En AzD)
veya (TLL 510 - Yüksek Lisans - En AzD
ve TLL 520 - Yüksek Lisans - En AzD)
veya (TLL 510 - Doktora - En AzD
ve TLL 520 - Doktora - En AzD)
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :