Skip to main content
TR EN

Course Catalog

HIST 592 Geç Dönem (1938-1950) Cumhuriyet Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3 SU Kredi
Bu ders, Balkan ve Osmanlı/Türkiye tarihinin farklı dönemlerinin çalışılması için gerekli kaynak türleriyle birlikte, bu farklı kaynaklarla ilişkili olarak tarihçilerin geliştirip kullandığı değişik yöntem ve yaklaşımların toplu olarak gözden geçirilmesini öngören ''Kaynak ve Yöntem'' dersleri grubunun bir parçasıdır. Özel olarak 20. yüzyılın ortaları açısından HIST 592'de, İnönü yılları -- bir yönüyle tek parti rejiminin son aşamasını ifade eden, diğer yandan savaş sonrasında sözkonusu siyasal rejimin değişmesine açılan, bu son derece önemli fakat görece ihmal edilmiş dönem -- zengin birincil kaynaklarıyla birlikte çok yakından, ayrıntılı olarak incelenecektir. Ele alınacak konu ve temalardan bazıları şunlardır : politik bir örgüt olarak Cumhuriyet Halk Fırkası/Partisi; tek parti sisteminin değişen çehresi; çeşitli yönleriyle siyasal, ekonomik ve kültürel hayat. İnönü döneminde Türk dış politikası. Gerek zamanın diğer tek-parti rejimleriyle (senkronik), gerekse Türkiye'deki tek parti yönetiminin ilk ve son dönemleri arasında (diyakronik) karşılaştırmalar.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2005-2006 Geç Dönem (1938'den günümüze) Cumhuriyet Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri: 3
Bahar 2004-2005 Geç Dönem (1938'den günümüze) Cumhuriyet Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri: 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :