Skip to main content
TR EN

Course Catalog

HIST 591 Erken Dönem (1920-1938) Cumhuriyet Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3 SU Kredi
Bu ders, Balkan ve Osmanlı/Türkiye tarihinin farklı dönemlerinin çalışılması için gerekli kaynak türleriyle birlikte, bu farklı kaynaklarla ilişkili olarak tarihçilerin geliştirip kullandığı değişik yöntem ve yaklaşımların toplu olarak gözden geçirilmesini öngören ''Kaynak ve Yöntem'' dersleri grubunun bir parçasıdır. Özel olarak Cumhuriyetin ilk yirmi beş yılı açısından HIST 591'de, ''tek parti'' dönemi ve siyasal sistemine, birincil kaynaklardan yola çıkan ve bu kaynakları somut tarihsel, siyasal bağlamlarına oturtan karşılaştırmalı bir yaklaşım söz konusudur. Birinci Dünya Savaşı'nın bitiminde şekillenen siyasal durumdan ve İstiklâl Savaşı yıllarında beliren saflaşma ve kutuplaşmalardan başlayarak, bu yaşamsal önemdeki, travmatik ve belirleyici kuruluş ''moment''inin etkisi, 1923'ten Cumhuriyetin ilk döneminin sonuna kadar izlenecektir. Ders, özel olarak dönemin siyasal örgütleri üzerinde yoğunlaşmanın yanısıra, bütün diğer (siyasal, kültürel, ekonomik ya da dış politikaya ilişkin) gelişme ve yönelimlerin kapsamlı bir şekilde gözden geçirilmesini de içermektedir.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2023-2024 Erken Dönem (1920-1938) Cumhuriyet Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Bahar 2006-2007 Erken Dönem (1920-1938 arası) Cumhuriyet Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri: 3
Güz 2005-2006 Erken Dönem (1920-1938 arası) Cumhuriyet Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri: 3
Güz 2004-2005 Erken Dönem (1920-1938 arası) Cumhuriyet Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri: 3
Bahar 2002-2003 Erken Dönem (1920-1938 arası) Cumhuriyet Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri: 3
Güz 1999-2000 Erken Dönem (1920-1938 arası) Cumhuriyet Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :