Skip to main content
TR EN

Course Catalog

HIST 589 İmparatorluktan Cumhuriyete : Türk Milliyetçiliği ve Ulus-Devleti 3 SU Kredi
Çağdaş Türkiye?nin oluşumuna, ulusun inşasının ideolojik boyutlarını öne çıkaran yoğun bir toplu bakış. Çeşitli arkaplanlar : Osmanlı tarihinin anahatları; ''uzun'' 19. yüzyıl; Yeni Emperyalizm; Avrupa-merkezcilik ve Oryantalizm; ırkçılık ve Sosyal Darwincilik. Buradan hareketle, Osmanlı-Türk seçkinlerinin Batı ile karmaşık aşk-ve-nefret ilişkilerinin evrimi. Nihayet, büyük 1908-22 krizinin sarsıntıları içinde, artık bir Osmanlı ve/ya Müslüman kimliğinden farklı olarak, belirgin bir Türk kimliğinin şekillenmesi ve temellendirilmesi. Önemli ölçüde edebiyattan da yararlanarak, Türk milliyetçiliğinin gerek erken dönem ve gerekse Kemalist varyantlarına ilişkin kökencilik ve otoktonluk efsaneleri ile ''altın çağ'' anlatımlarının çözümlenmesi. Bu dersin lisans düzeyinde alınabilmesi için, bkz HIST 489.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2024-2025 İmparatorluktan Cumhuriyete : Türk Milliyetçiliği ve Ulus-Devleti 3
Güz 2023-2024 İmparatorluktan Cumhuriyete : Türk Milliyetçiliği ve Ulus-Devleti 3
Güz 2022-2023 İmparatorluktan Cumhuriyete : Türk Milliyetçiliği ve Ulus-Devleti 3
Güz 2020-2021 İmparatorluktan Cumhuriyete : Türk Milliyetçiliği ve Ulus-Devleti 3
Güz 2019-2020 İmparatorluktan Cumhuriyete : Türk Milliyetçiliği ve Ulus-Devleti 3
Güz 2018-2019 İmparatorluktan Cumhuriyete : Türk Milliyetçiliği ve Ulus-Devleti 3
Güz 2017-2018 İmparatorluktan Cumhuriyete : Türk Milliyetçiliği ve Ulus-Devleti 3
Güz 2016-2017 İmparatorluktan Cumhuriyete : Türk Milliyetçiliği ve Ulus-Devleti 3
Güz 2015-2016 İmparatorluktan Cumhuriyete : Türk Milliyetçiliği ve Ulus-Devleti 3
Güz 2014-2015 İmparatorluktan Cumhuriyete : Türk Milliyetçiliği ve Ulus-Devleti 3
Güz 2013-2014 İmparatorluktan Cumhuriyete : Türk Milliyetçiliği ve Ulus-Devleti 3
Güz 2012-2013 İmparatorluktan Cumhuriyete : Türk Milliyetçiliği ve Ulus-Devleti 3
Güz 2011-2012 İmparatorluktan Cumhuriyete : Türk Milliyetçiliği ve Ulus-Devleti 3
Güz 2010-2011 İmparatorluktan Cumhuriyete : Türk Milliyetçiliği ve Ulus-Devleti 3
Güz 2009-2010 İmparatorluktan Cumhuriyete : Türk Milliyetçiliği ve Ulus-Devleti 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :