Skip to main content
TR EN

Course Catalog

HIST 585 Çağdaş Türkiye'de Azınlık Sorunları 3 SU Kredi
Önce sömürgesizleşme ve ardından Soğuk Savaşın sonu, yeni uluslararası nüfus hareketlerini beraberinde getirdi. Kitlesel göç ve mülteci dalgalarının arttırdığı ekonomik, sosyal ve kültürel çatışmalar, Avrupa'nın en istikrarlı ve hoşgörülü demokrasilerini bile saran yeni etnik ve dinî ötekileştirme sorunlarını besler oldu. Öte yandan Türkiye'nin AB süreci, çok-etnili Osmanlı imparatorluğundan Balkan, Kafkas ve Orta Doğu ulus-devletlerine geçiş süreçlerinden devralınmış bir dizi azınlık sorununu yeniden gündeme getiriyor. Bu sorunlar nelerdir ? Hangi grupları kapsıyor ? Gerek ulusal ve gerekse uluslararası düzeyde, çoğunluk ve azınlık grupları arasındaki ilişkiye, dil, din ve kültür hakları nasıl uygulanabilir ? Etnik, dinî veya kültürel çeşitlilik, nasıl ve ne ölçüde, ortak bir değer haline getirilebilir ? HIST 585, bu gibi tarihsel ve güncel konuların irdelenmesini amaçlamakta. Bu derse, uygun bazı düzenlemelerle, lisans düzeyinde kaydolma olanağı için, bkz SPS 485.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2018-2019 Çağdaş Türkiye'de Azınlık Sorunları 3
Bahar 2017-2018 Çağdaş Türkiye'de Azınlık Sorunları 3
Yaz 2016-2017 Çağdaş Türkiye'de Azınlık Sorunları 3
Güz 2015-2016 Çağdaş Türkiye'de Azınlık Sorunları 3
Güz 2014-2015 Çağdaş Türkiye'de Azınlık Sorunları 3
Bahar 2012-2013 Çağdaş Türkiye'de Azınlık Sorunları 3
Güz 2008-2009 Çağdaş Türkiye'de Azınlık Sorunları 3
Bahar 2007-2008 Çağdaş Türkiye'de Azınlık Sorunları 3
Bahar 2006-2007 Çağdaş Türkiye'de Azınlık Sorunları 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :