Skip to main content
TR EN

Course Catalog

HIST 581 19. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3 SU Kredi
Bu ders, Balkan ve Osmanlı/Türkiye tarihinin farklı dönemlerinin çalışılması için gerekli kaynak türleriyle birlikte, bu farklı kaynaklarla ilişkili olarak tarihçilerin geliştirip kullandığı değişik yöntem ve yaklaşımların toplu olarak gözden geçirilmesini öngören ''Kaynak ve Yöntem'' dersleri grubunun bir parçasıdır. Özel olarak HIST 581, öğrencileri ''uzun''Osmanlı 19. yüzyılının, yani III. Selim'in reformlarından ve Napolyon'un Mısır'a çıkmasından Jön Türk devrimine ve İkinci Meşrutiyet'in kurulmasına kadar uzanan dönemin temel kronolojisi, temaları, sorunsalları ve kaynakları ile tanıştıracak biçimde tasarlanmıştır. Ders geç dönem Osmanlı sosyal, politik ve kültürel yaşantısının içerdiği sayısız dönüşümü, hem Avrupa ve Balkan bağlamlarına oturtmayı, hem de diğer Batı dışı ülkelerin büyük ölçüde kolonyal dünyasında beliren değişik modernleşme gündemleriyle ilişkilendirmeyi amaçlamaktadır. Bu şekilde, Osmanlıların devleti kurtarma ve ayrıcalıklı bir imparatorluk kimliğini yeniden tanımlama çabalarını, gerek 19. yüzyıl Avusturya-Macaristan imparatorluğu, Rusya ve İran'ı, gerekse sömürge konumundaki Kuzey Afrika ve Hindistan'ı konu alan son çalışmaların sunduğu komparatif çerçeveler içinde tartışmak mümkün olacaktır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Bahar 2022-2023 19. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Bahar 2021-2022 19. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Güz 2020-2021 19. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Bahar 2018-2019 19. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Bahar 2017-2018 19. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Bahar 2016-2017 19. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Güz 2015-2016 19. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Bahar 2013-2014 19. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Bahar 2012-2013 19. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Bahar 2011-2012 19. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Bahar 2010-2011 19. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Bahar 2009-2010 19. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Bahar 2008-2009 19. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Bahar 2007-2008 19. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Güz 2006-2007 19.yy Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri: 3
Bahar 2004-2005 19.yy Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri: 3
Güz 2002-2003 19.yy Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri: 3
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :