Skip to main content
TR EN

Course Catalog

HIST 572 17. ve 18. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3 SU Kredi
Bu ders, Balkan ve Osmanlı/Türkiye tarihinin farklı dönemlerinin çalışılması için gerekli kaynak türleriyle birlikte, bu farklı kaynaklarla ilişkili olarak tarihçilerin geliştirip kullandığı değişik yöntem ve yaklaşımların toplu olarak gözden geçirilmesini öngören "Kaynak ve Yöntem" dersleri grubunun bir parçasıdır. Özel olarak 17. ve 18. yüzyıllar için HIST 572'nin çıkış noktasında, Osmanlı imparatorluğunu Yeniçağın duragan, marjinal ve pasif bir seyircisi gibi resmeden ve 1970'lerden bu yana esaslı surette eleştirilmiş olan "gerileme" paradigmasının gözden geçirilmesi yatar. Son otuz yılda merkezi Osmanlı arşivlerinde yapılmış araştırmalardan hareketle dersin ilk bölümü, kilit analiz birimi olarak devleti alıp, 1600-1800 arasında (1) Osmanlı diyarlarının değişen ekonomi politiğine, (2) toprak tasarrufundaki değişime, (3) İstanbul'un iaşe ve ikmal sorunlarına, (4) yönetici seçkinler zümresinin reformcu ve tutucu kanatları arasındaki mücadelelere, (5) klişeleşmiş biçimiyle "kadınlar saltanatı"na ve daha genel olarak Osmanlı hanedanının yeni meşruiyet yöntemleri arayışına eğilecek; dersin ikinci bölümünde ise (6) taşra eyaletlerinin ekonomik, sosyal ve kültürel yaşantısı ile (7) Selanik, İzmir ve Halep gibi uluslararası liman kentlerinin yükselişi üzerinde durulacaktır. (8) "Lâle Devri", (9) "Doğu despotizmi" ve (10) "dünya sistemine eklemlenme" metaforlarının historiyografik eleştirisi, sömestirin son haftalarının konuları arasındadır.
Acilan Donemler Ders Ismi SU Kredi
Güz 2023-2024 17. ve 18. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Bahar 2021-2022 17. ve 18. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Bahar 2019-2020 17. ve 18. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Güz 2018-2019 17. ve 18. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Güz 2016-2017 17. ve 18. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Bahar 2014-2015 17. ve 18. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Bahar 2013-2014 17. ve 18. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Bahar 2012-2013 17. ve 18. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Güz 2011-2012 17. ve 18. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Bahar 2009-2010 17. ve 18. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Bahar 2008-2009 17. ve 18. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Bahar 2006-2007 17. ve 18. yy. Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri: 3
Bahar 2005-2006 17. ve 18. yy. Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri: 3
Bahar 2003-2004 17. ve 18. yy. Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri: 3
Bahar 2001-2002 17. ve 18. yy. Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri: 3
Bahar 2000-2001 17. ve 18. yy. Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 3
Bahar 1999-2000 17. ve 18. yy. Osmanlı Tarihinin Kaynakları ve Yöntemleri 4
Onkosul: __
Yankosul: __
ECTS Kredi: 10 ECTS (10 ECTS for students admitted before 2013-14 Academic Year)
Genel Kosullar :